Bc. Michal Gróf

Bakalářská práce

Legalizace tzv. měkkých drog - argumenty pro a proti

Legalization of so-called Soft Drugs - Arguments For and Against
Abstract:
This bachelor thesis deals with positives and negatives of the legalization of so-called soft drugs. It explains what the drugs are, the division of drugs according to various criteria into several categories and it describes their effects. For better understanding of the topic is also mentioned the history of selected drugs. The next section attempts to describe the opinions of international organizations …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá pozitívami a negatívami spojenými s legalizáciou tzv. mäkkých drog. Vysvetľuje čo sú to drogy, približuje ich delenie podľa rôznych kritérií a opisuje ich účinky. Pre lepšie pochopenie problematiky taktiež približuje ich históriu. Práca sa neskôr zameriava na stanoviská medzinárodných organizácií, ktoré sa zaoberajú drogovou problematikou a na legislatívy vybraných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního

Práce na příbuzné téma