Bc. Artyom Mamayev

Bachelor's thesis

Methods of recruitment and selection of employees

Methods of recruitment and selection of employees
Abstract:
Bakalářská práce zkoumá problém vztahující se k procesům výběru a zaškolení zaměstnanců jako součástí strategického managementu. Hlavní důraz je kladem na specifika a etapy procesu náboru zaměstnanců, výběr potenciálních kandidátů, metody výběru. Pro hlubší analýzu zmíněných problémů autor zkoumal aktivity společnosti Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) - velké nadnárodní společnosti, která …more
Abstract:
The thesis investigates the issues related to the processes of employee selection and recruitment as part of the strategic human resource management activities. The key focus is put on the specificities and stages of the recruitment process, requirements to potential candidates, and methods of their selection. For the purpose of deeper investigating the aforementioned issues, the author has investigated …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Hana Navarová, CSc.
  • Reader: Ing. Helena Pleskotová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní