Michaela KUBATOVÁ

Bakalářská práce

Zkušenosti doprovázejících organizací při realizaci dohod o výkonu pěstounské péče.

Experience of accompanying organisations by the realisation of agreements about the foster care.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá názory sociálních pracovníků v doprovázejících organizací, které se týkají dohod o výkonu pěstounské péče a standardů kvality, které byly uzákoněny novelizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí teoretická část a praktická část. Teoretická část se zabývá rodinou jako takovou, jejími funkcemi, formami náhradní rodinné …více
Abstract:
The Bachelor thesis focuses on social workers in accompanying organizations and their opinions on The Agreements on the performance of foster care and on the Quality standards based on Act no. 359/1999 Coll., on socio-legal child protection (SLP), as amended. The thesis has two main sections, a theoretical section and a practical one. The first section deals with family; its functions and existing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Aleš Novotný

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBATOVÁ, Michaela. Zkušenosti doprovázejících organizací při realizaci dohod o výkonu pěstounské péče.. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses unr8nq unr8nq/2
2. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
2. 5. 2017
Bulánová, L.
3. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.