Mila Linden

Bakalářská práce

Analýza projektu Esther the Wonder Pig a jeho vliv na propagaci veganství

How to Promote Veganism
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou využitých nástrojů marketingové komunikace u konkrétního projektu. Cílem práce je nalezení vhodného nástroje marketingové komunikace pro nekonfliktní propagaci veganství. Teoretická část je věnována sociálnímu marketingu. Vymezuje pojmy související s tématem. Praktická část porovnává a analyzuje použité nástroje komunikačního mixu se zvýšeným důrazem na sociální …více
Abstract:
This dissertation paper is concerning the use of marketing communication tools with a specific project. The goal of this project is to find the appropriate marketing communication tools for acceptable propagation of veganism. The theoretical part is focused on social marketing. It explains the terms related to the topic. The practical part compares and analysis the tools used in the communication mix …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Linden, Mila. Analýza projektu Esther the Wonder Pig a jeho vliv na propagaci veganství. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace