Mgr. Filip Jurnečka, Ph.D.

Advanced ('rigorózní') thesis

Key management schemes in wireless sensor network simulations

Key management schemes in wireless sensor network simulations
Abstract:
V těchto tezích zkoumáme oblast schémat pro správu klíčů na bezdrátových sítích. Prozkoumáváme velké množství schémat, jejich klasifikací a způsobů ohodnocení. Identifikujeme několik možností pro zlepšení jak v klasifikaci, tak v evaluaci těchto schémat. Následně představujeme naše dosavadní výsledky v této oblasti. Na závěr nastiňujeme návrh pro budoucí výzkum zaměřený především na zlepšení současné …more
Abstract:
In this thesis proposal we examine the field of key management schemes for wireless sensor networks. We investigate a large number of schemes, their classifications and evaluation possibilities. We identify several possibilities for improvement in both classification and evaluation of these schemes. Afterwards, we present our results in this area. Last but not least, we outline our future work proposal …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2013
  • Reader: Prof. Javier Lopez, Prof. Rei Safavi-Naini

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Informatics / Information Technology Security