Bc. Peter Molej

Bakalářská práce

Štátne cenné papiere a ich význam pre komerčné banky

State securities and their importance for commercial banks
Abstract:
The objective of bachelor work is the analysis and specifiation of the importance of giltedged securities for commercial banks.It is devided into three chapters. First chapter is focused on defining the basic concepts and terms: gilt-edged security, commercial bank, stock market, The National Bank of Slovakia. In the second chapter author deals with financial institutions on money market. Third chapter …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je anatýza a vymedzenie významu štátných cenných papierov pre komerčné banky. Práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola sa zameriava na vymedzenie základných pojmov, štátne cenné papiere, komerčná banka, burza cenných papierov a národná banka Slovenska. V druhej kapitole sa zaoberáme finančnými inštitúciami na finančnom trhu. Tretia kapitola je venovaná samotným cenným …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Martin Vovk, PhD.
  • Oponent: Ing. Andrea Haringová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management