Ivana Zatloukalová

Bakalářská práce

Komparace euroregionů na území České republiky v rámci česko-německé přeshraniční spolupráce

Comparison of Selected Euroregions within the Czech Republic with a Focus on Czech-German Cross-Border Cooperation
Anotace:
Euroregion jsou považovány za regionální formy spolupráce, která se zpravidla uskutečňuje přes hranice evropských zemí. Euroregiony nemají ucelenou definici a fungují na principu dobrovolnosti. Na území ČR v současnosti existuje 13 euroregionů. Cílem bakalářské práce bylo představit a charakterizovat 5 euroregionů, které se nacházejí na česko-německém příhraničí. Jedná se o euroregion Nisa, euroregion …více
Abstract:
Euroregions are considered to be regional forms of cooperation, which usually take place across the borders of European countries. Euroregions do not have a comprehensive definition and operate on a voluntary basis. There are currently 13 Euroregions in the Czech Republic. The aim of the bachelor thesis was to introduce and characterize the 5 Euroregions, which are located on the Czech-German border …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Lukáš Melecký
  • Oponent: Hynek Böhm

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava