Bc. Martina BÁRTOVÁ

Master's thesis

Obsah dusitanů a dusičnanů ve vybraných potravinách a jejich předpokládaný denní příjem v naší populaci

The content of nitrites and nitrates in selected foods and their supposed daily intake in our population
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá rolí dusitanů a dusičnanů v potravinách. Je zde popsán vliv těchto sloučenin na lidské zdraví, jejich výskyt v potravinách, v půdách nebo ve vodách. Část diplomové práce je věnována hodnocení denního příjmu dusitanů a dusičnanů v naší populaci.
Abstract:
This diploma thesis deals with the role of nitrites and nitrates in food. The effect of these compounds on human health, their occurrence in foodstuffs, soils or waters are described here. Part of the diploma thesis is devoted to a evaluation of the daily intake of nitrites and nitrates in our population.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ing. Zdeněk Zloch, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BÁRTOVÁ, Martina. Obsah dusitanů a dusičnanů ve vybraných potravinách a jejich předpokládaný denní příjem v naší populaci. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Bi-Ch

Theses on a related topic