Bc. Kateřina Tlustá

Bachelor's thesis

Analýza produktu - zdroj konkurenční výhody

Product Analysis – Competitive Advantage Source
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce je analýza produktu jako zdroje konkurenční výhody. Vybraným produktem je Natur bujón od společnosti Vitana food service. Bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. V první části jsou popsány důvody pro volbu tématu, současný stav problematiky a zároveň jsou stanoveny cíle. Druhá část se zabývá teoretickým pohledem na analýzu produktu. Třetí část analyzuje konkrétní …viac
Abstract:
The subject matter of this bachelor’s degree thesis is a product analysis as a source of competitive advantage. The selected product is Natur bouillon produced by Vitana, a.s. Food service. The study is divided into four key parts. The first part introduces the reasons for selecting the topic, presents the current situation and the related points at issue, and it sets the goals of this study. The second …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedúci: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: PhDr. Ladislav Lašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní