Theses 

Životní prostředí očima dítěte – Bc. Iveta Škrobová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Iveta Škrobová

Bakalářská práce

Životní prostředí očima dítěte

The environment through the eyes of a child

Anotace: Bakalářská práce se zabývá pojetím životního prostředí očima dítěte předškolního věku. Cílem bakalářské práce je popsání procesu utváření vztahu dětí k přírodě ve vazbě na environmentální výchovu a zjištění dětských pojetí, zejména přírody. Cíle dosahuji vymezením základních pojmů, popisem věkových zvláštností, prostředky a analýzou dětských pojetí. V praktické části bakalářské práce provádím malé výzkumné šetření pro zjištění dětských pojetí a uvádím návrhy metodických listů, navrhované k nápravě chybných dětských pojetí.

Abstract: This Bachelor thesis concentrates on the concept of the environment in the eyes of pre-school aged children. The goal of the thesis is to describe the process of building the relationship between a child and nature in the context of environmental education and to discover the child’s view of the nature and the environment. The goal is achieved by defining basic notions, describing age differences and analyzing the child’s view. In the practical part of the thesis, a research of the child’s views is offered, followed by suggestions for possible solutions of incorrect views of the children.

Klíčová slova: Klíčová slova, environmentální výchova, dětská pojetí, předškolní věk, životní prostředí, utváření vztahu, mateřská škola, ekologie Key words, environmental education, child’s view, pre-school age, environment, relationships, kindergarten, ecology

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
  • Oponent: Mgr. Markéta Švrčková Nedevová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 15:28, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz