Kateřina Táborská

Bakalářská práce

Aplikace nástrojů etického řízení v malém a středním podniku

Application of Ethical Management Tools in Small and Medium Enterprises
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá teoretickým vymezením pojmů etika, nástrojů etického řízení a CSR aktivit. Dále je v práci provedena analýza využití jednotlivých nástrojů etického řízení vpraxi. Tato studie je zaměřena na kraj Královéhradecký, Jihomoravský a Prahu.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the theoretical definition of ethics, tools of ethical management and CSR activities. The thesis analyzes the use of individual tools of ethical management in practice. This study focuses on the Královéhradecký region with Jihomoravský region and Prague.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michaela Stříteská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Táborská, Kateřina. Aplikace nástrojů etického řízení v malém a středním podniku. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management podniku: Management malých a středních podniků