Bc. Lucie Lašová Podmelová

Diplomová práce

Pracovní listy pro nadané žáky v hudební výchově na druhém stupni ZŠ

Working Sheets for Gifted Pupils in Music Education on the Second Grade of Grammar Schools
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pracovními listy v hodinách hudební výchovy na druhém stupni ZŠ pro mimořádně nadané žáky. Cílem práce je vytvořit pracovní listy využitelné v praxi do hodin hudební výchovy. Teoretická část obsahuje nejdůležitější poznatky o nadání, druzích a modelech nadání, hudebním nadání a inteligenci. Další část zahrnuje stav hudební výchovy a dostupné učebnice hudební výchovy pro druhý …více
Abstract:
The master thesis deals with music theory worksheets designated for gifted second grade pupils of grammar schools. The aims of the thesis are: to made worksheets usable during music lessons in practice. The theoretical part summarises most important findings in the field of extraordinary talent, kinds and models of talent, musical talent and intelligence. The next part involves state of music education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy