Mgr. Alexandra Šplíchalová

Diplomová práce

Demografická charakteristika posvitavské sídelní aglomerace jako podklad pro krizový management

The Demographic Characteristics of the Posvitavská Urban Agglomeration as a Basis for the Crisis Management
Anotace:
Ve své práci jsem se snažila vystihnout základní demografické charakteristiky České republiky, Jihomoravského kraje a okresu Blansko. Toto šetření je důležitou součástí práce, protože slouží jako podklad pro krizový management, kterým se práce dále zabývá. Práce není prezentací všech mimořádných nebo krizových situací, které se potenciálně mohou v modelovém regionu odehrát, ale sleduje ty nejzávažnější …více
Abstract:
In my thesis, I tried to encompass the basic demographic characteristics of the Czech Republic, of the South Moravian Region and the District of Blansko. This analysis is an important part of the thesis because it serves as a source for the crisis management further dealt with in this thesis. The aim of this treatise is not to present all the extraordinary or critical situations that could possibly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2007
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství zeměpisu pro základní školy