Iva Doriana Zajíčková

Bakalářská práce

Integrovaný záchranný systém při mimořádných událostech a hromadných neštěstích

Integrated Rescue System in Emergencies and Mass Disasters
Anotace:
ZAJÍČKOVÁ, Iva Doriana. Integrovaný záchranný systém při mimořádných událostech a hromadných neštěstích. Praha, 2022. Bakalářská práce. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Praha 5. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: Mgr. Radomír Vlk. 40 str. Bakalářská práce se zabývá integrovaným záchranným systémem při mimořádných událostech a hromadných neštěstích. V teoretické části jsou vymezeny …více
Abstract:
ZAJÍČKOVÁ, Iva Doriana. Integrated Rescue System of Emergencies and Mass Accidents. Prague, 2022. Bachelor thesis. Medical College. Degree: Bachelor (Bc.). Supervisor: Mgr. Radomír Vlk. 40 pages. The bachelor thesis deals with the Integrated Rescue System in exceptional Emergency events and Mass Disasters. The teoretical part is focused on important concepts related to emergencies, emergency medicine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Radomír Vlk
  • Oponent: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická