Ing. Michal Jančář

Diplomová práce

Maastrichtská kritéria nominální konvergence v měnové oblasti

Maastricht criteria of nominal convergence in currency area
Anotace:
Přechod České republiky na společnou evropskou měnu patří v posledních letech (2004-2007) mezi velmi aktuální ekonomická témata. Přijetí eura je spojeno s mnoha problémy České republiky, například s plněním maastrichtských kritérií. Maastrichtská kritéria, reprezentující nominální konvergenci zpomalují přirozený proces dohánění bohatších zemí (EU-15) chudšími (přistupujícími). Největším problémem pro …více
Abstract:
Transition of Czech republic on common European currency belongs to in last years (2004-2007) between very actual economical subjects. Receiving euro is linked with many problems of Czech republic for example with performance of maastricht criteria. Maastricht criteria which represent nominal convergence are slowing down the ability of the poorer accessing countries to “catch up” and naturally converge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Hrnčíř, DrSc.
  • Oponent: doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D. MSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní