Bc. Filip Jadlovský

Bakalářská práce

Vývoj a současný stav trhu práce v zemědělství a v potravinářství na území okresu Přerov

The development and contemporary state labour market in the agriculture and in the food industry on the Přerov district
Anotace:
Bakalářská práce Vývoj a současný stav trhu práce v zemědělství a v potravinářství na území okresu Přerov popisuje vývoj zemědělských a potravinářských podniků po současnost. Nejprve byla provedena charakteristika historického vývoje zemědělství v České republice a vliv Evropské unie na české zemědělství. V následující části již bylo charakterizováno území okresu Přerov z přírodních i sociologických …více
Abstract:
Bachelor thesis The development and contemporary state labour market in the agriculture and in the food industry on the Přerov district describes development of agriculture and food industries until today. The first part is about the characteristic of historical development of agriculture in Czech republic and influence of European union on czech agriculture. In the next part the district of Přerov …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: RNDr. Michal Navrátil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta