Andrea VIŠŇÁKOVÁ

Diplomová práce

Didaktické využití vícehlasu v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy a základní školy se zaměřením na hudební výchovu

Educational use of polyphonic music in the music classes at the primary schools and the schools with extracurricullar music education
Anotace:
Diplomová práce se zabývá didaktickým využitím vícehlasu na základních školách a základních školách s rozšířenou výukou hudební výchovy. V teoretické části jsou shrnuta fakta z odborné literatury. Popisuje historický vývoj vícehlasu od dob ars antiqua po středověk a významné osobnosti českého vícehlasu. Praktická část práce se zajímá o školské dokumenty a zkoumá znalosti žáků základních škol a základních …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the educational use of polyphonic music in primary schools and schools with extracurricular music education. It is divided into two parts - Theoretical & Practical. The Theoretical part summarizes facts from literature. The historical development of polyphonic music from the Ars antiqua period until the Middle Ages, and the outstanding personalities of Czech polyphonic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martina Zemanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VIŠŇÁKOVÁ, Andrea. Didaktické využití vícehlasu v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy a základní školy se zaměřením na hudební výchovu. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika