Petra ŘEZNÍČKOVÁ

Bachelor's thesis

Kriminalita žen jako sociální jev

The Female Criminality as a Social Phenomenom
Abstract:
Tématem bakalářské práce je Kriminalita žen jako sociální jev. Bakalářská práce se věnuje dospělým pachatelkám a je zaměřena na vytvoření přehledu problematiky tohoto sociálně patologického jevu a shrnutí poznatků z této oblasti. V bakalářské práci jsou uvedeny hlavní příčiny vzniku tohoto jevu, specifické znaky ženské kriminality a srovnání s kriminalitou páchanou muži, pozornost je zaměřena na pachatelky …more
Abstract:
The topic of this thesis is The Female criminality as a social phenomenon. The bachelor thesis deals with adult female offenders and focus on creating review of this socio-pathological phenomenon and a summary of available knowledge in the field. The thesis presents the main roots of the phenomenon, specific patterns of female criminality and its comparison with the crimes perpetrated by men. Attention …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2014
Accessible from:: 11. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lenka Kujevská

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŘEZNÍČKOVÁ, Petra. Kriminalita žen jako sociální jev. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 11. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

University of Ostrava

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Social Policy and Social Work / Social Work