Mgr. Tomáš Kafka

Diplomová práce

Funkční imunita státu: rozdíl mezi acta iure imperii a acta iure gestionis v judikatuře soudů

State Immunity: Difference Between Acta Iure Imperii and Acta Iure Gestionis in the Practise of the Courts
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem imunit státu, se zaměřením na rozdíly mezi jednáním acta iure imperii a acta iure gestionis a odrazem tohoto rozdělení v rozhodovací praxi soudů. V první části se práce věnuje obecné úpravě problematiky imunit státu, pramenům právní úpravy, historickému vývoji a vymezení ustálených výjimek z institutu imunity státu, tak jak se vyvinuly v praxi soudů. Ve druhé …více
Abstract:
This diploma thesis is dealing with state immunity with focus on differences between acta iure imperii and acta iure gestions and reflection of this division in the practive of courts. In the first part work concentrates on general questions of this issue, sources of law, historical progress and on determination of exceptions from the state immunity as they evolved from the practice of courts under …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta