Bc. Martin Sommer

Diplomová práce

Organizační učení v organizacích ve vybraných sektorech

Organizational learning in organizations in selected sectors
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl představit téma organizačního učení s dostatečnou teoretickou základnou a prokázat, že organizační učení souvisí se specifickými charakteristikami organizace, jakými jsou jejich velikost, délka existence, styl vedení lidí a sektor působení. Pro sběr dat bylo využito nástroje vlastní konstrukce, jenž reflektuje organizační učení v pěti disciplínách Učící se organizace …více
Abstract:
Diploma thesis aims to introduce the topic of organizational learning with broad theoretical background and to prove that organizational learning is influenced by specific characteristics of the organizations, which might be their count of employees, length of existence, leadership style and the sector in which they operate. For data collection we used our own questionnaire, which reflects organizational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta