Bc. Petra Franková

Bakalářská práce

Product placement a jeho využití v rámci integrované marketingové komunikace

Product placement and its use in the context of integrated marketing communication
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na nový fenomén, product placement. Práce přináší celkový přehled jeho zařazení v integrované marketingové komunikaci. Přibližuje historii a popisuje vývoj product placementu až do současnosti. V neposlední řadě definuje product placement a také poskytuje přehled v oblasti etiky, regulací a právní legislativy. Pomocí ilustrativní sondy práce zjišťuje, jak vnímají product …více
Abstract:
This thesis is focused on a new phenomenon, product placement. Work gives a complete overview of its inclusion in integrated marketing communications. Brings the history and the evolution of product placement until now. Finally, define product placement and also provides an overview of ethics, regulation and legal legislation. Using illustrative probe thesis investigates how audience perceive product …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: PhDr. Slavomír Paravičiny

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace