Lenka HENDRYCHOVÁ

Bakalářská práce

American Gods: Lost in Translation

American Gods: Lost in Translation
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá překladem a analýzou dvou vybraných kapitol knihy Američtí bohové, napsanou Neilem Gaimanem. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, části praktické a části teoretické. V praktické části je navržen překlad těchto dvou kapitol, teoretická část se zabývá analýzou vybraných částí, jejich komentářem a srovnáním s překladem paní Vladislavy Vojtkové. Cílem práce je především …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the translation and analysis of two chosen chapters of the Neil Gaiman´s book American Gods. The thesis has been divided into two main parts, the practical part and the theoretical part. The practical part, there is a suggested translation of the two chapters, the theoretical part deals with the analysis of the selected parts, the annotation of them and the comparison …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
Zveřejnit od: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Vinklárek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HENDRYCHOVÁ, Lenka. American Gods: Lost in Translation. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi