Bc. Alena Pinkasová

Diplomová práce

Práce s pachateli domácího násilí

Work with perpetrators of domestic violence
Anotace:
Autorka se zaměřuje na sociálně patologický jev domácího násilí, a to konkrétně na práci s pachateli domácího násilí. Domácí násilí je v České republice a nejen v ní, velkým problémem. V teoretické části práce je vysvětlen pojem práva, trestný čin, trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí, problematika domácího násilí, kde autorka vysvětluje definici domácího násilí, popisuje charakteristiku …více
Abstract:
The author focuses on social pathological phenomenon of domestic violence, especially on the work with domestic violence offenders. Domestic violence poses major problem not only in the Czech Republic, but all over the world. In the theoretical part of the thesis is explained the term of law, offence, Offence of abuse of the person living in common dwelling, the issue of domestic violence (where the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií