Bc. Šárka Pálková

Bakalářská práce

Vývoj protestních aktivit ČMKOS v letech 1993-2009 v kontextu teorie politických příležitostí

The evolution of protest activities of ČMKOS between 1993-2009 in the context of the theory of political opportunities
Anotace:
Tato bakalářská práce analyzuje protestní aktivity Českomoravské konfederace odborových svazů v letech 1993-2009 v perspektivě teorie politických příležitostí. První část se zaměřuje na model politického procesu a s ním související koncept struktury politických příležitostí. Druhá část popisuje, zda a případně jak změny v přístupu odborů do politického systému souvisely s tím, jak se vyvíjela protestní …více
Abstract:
This bachelor thesis analyzes the protest activities of the Czech-Moravian Confederation of Trade Unions during the years 1993-2009 in the perspective of the political opportunities theory. The first part focuses on the political process model and related concept of political opportunity structures. The second part describes whether and how changes in access of trade unions into the political system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jozef Mičic

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií