Bc. Dagmar Maňáková

Bachelor's thesis

Vývoj komunikačních dovedností u žáka s poruchou autistického spektra

Development of communication skills of a pupil with Autistic Spectrum Disorder
Abstract:
Bakalářská práce si klade za cíl charakterizovat specifika vývoje komunikace u žáka s poruchou autistického spektra za pomoci kvalitativního výzkumu. Práce je rozdělena do tří kapitol. První dvě kapitoly mají tři podkapitoly a kapitola třetí je tvořena čtyřmi podkapitolami. První kapitola zahrnuje teoretické poznatky o poruchách autistického spektra. Je zde vymezen pojem poruchy autistického spektra …more
Abstract:
The bachelor thesis aims at describing the specifics of the communication development of a pupil with Autistic Spectrum Disorder using qualitative research. The thesis is divided into three chapters. The first two chapters have three subchapters, and the third chapter consists of four subchapters. The first chapter includes theoretical knowledge of Autistic Spectrum Disorders. Here the thesis defines …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta