Bc. Dagmar Maňáková

Bakalářská práce

Vývoj komunikačních dovedností u žáka s poruchou autistického spektra

Development of communication skills of a pupil with Autistic Spectrum Disorder
Anotace:
Bakalářská práce si klade za cíl charakterizovat specifika vývoje komunikace u žáka s poruchou autistického spektra za pomoci kvalitativního výzkumu. Práce je rozdělena do tří kapitol. První dvě kapitoly mají tři podkapitoly a kapitola třetí je tvořena čtyřmi podkapitolami. První kapitola zahrnuje teoretické poznatky o poruchách autistického spektra. Je zde vymezen pojem poruchy autistického spektra …více
Abstract:
The bachelor thesis aims at describing the specifics of the communication development of a pupil with Autistic Spectrum Disorder using qualitative research. The thesis is divided into three chapters. The first two chapters have three subchapters, and the third chapter consists of four subchapters. The first chapter includes theoretical knowledge of Autistic Spectrum Disorders. Here the thesis defines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta