Mgr. Markéta Kružliaková

Bakalářská práce

Využití webové analytiky při SEO optimalizaci internetového obchodu

Using Web Analytics in SEO for Online Store
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou SEO v souvislosti s webovou analytikou. Cílem práce bylo provést analýzu konkrétního segmentu internetového obchodu, na jejímž základě byla navržena strategie pro dosažení lepších pozic ve vyhledávačích a zlepšení celkové kvality webových stránek. První část této práce je zaměřena na aktuální trendy SEO a nastiňuje budoucnost tohoto odvětví. Druhá část se věnuje …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the SEO in connection with the Web Analytics. The aim of the work was to perform an analysis on a specific segment of the online Store on which basis a strategy to achieve better positions in Search Engines and to improve overall quality of the website was designed. The first part is focused on recent trends of SEO and outlines the future of this field. The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Dalibor Toth
  • Oponent: RNDr. Šimon Suchomel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky