Mgr. Markéta Kružliaková

Bachelor's thesis

Využití webové analytiky při SEO optimalizaci internetového obchodu

Using Web Analytics in SEO for Online Store
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou SEO v souvislosti s webovou analytikou. Cílem práce bylo provést analýzu konkrétního segmentu internetového obchodu, na jejímž základě byla navržena strategie pro dosažení lepších pozic ve vyhledávačích a zlepšení celkové kvality webových stránek. První část této práce je zaměřena na aktuální trendy SEO a nastiňuje budoucnost tohoto odvětví. Druhá část se věnuje …more
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the SEO in connection with the Web Analytics. The aim of the work was to perform an analysis on a specific segment of the online Store on which basis a strategy to achieve better positions in Search Engines and to improve overall quality of the website was designed. The first part is focused on recent trends of SEO and outlines the future of this field. The second part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Dalibor Toth
  • Reader: RNDr. Šimon Suchomel, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky