Bc. Blanka Hanzlová

Master's thesis

Vlastní jména ve facebookové skupině LARP CZ

Proper names in Facebook group LARP CZ
Abstract:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá vlastními jmény ve facebookové skupině LARP CZ, důraz je kladen na přezdívky. V první části práce jsou shrnuty základní informace o sociálních sítích (především Facebooku) a larpu. Dále je navrženo dělení facebookových jmen podle jejich struktury a klasifikace přezdívek podle pojmenovacích motivů vycházející z klasifikace Knappové. V druhé části práce jsou …more
Abstract:
This thesis deals with names in the Facebook group LARP CZ, especially nicknames. In the first part is summarized basic information about social networks (especially Facebook), and larp. There is also proposed sorting Facebook names according to their structure and classification of nicknames by motivation based on the Knappová classification. In the second part is analysed obtained material. The conclusion …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2017
  • Supervisor: prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
  • Reader: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Philology / Czech Language with Orientation on Computational Linguistics