Kristýna Vegešová

Bakalářská práce

Velká hospodářská krize v literatuře a vizuálním umění

Great Depression in literature and visual arts
Abstract:
Tato bakalářská práce zkoumá události Velké hospodářské krize a sérii prachových bouří. Dále zkoumá umění 30. let v Americe se zaměřením na Americký regionalismus a dokumentární fotografii. Tato práce se pokouší ukázat, jak bylo americké umění 30. let ovlivněno těmito událostmi a jak je v něm vykreslena Velká hospodářská krize. Hlavní důraz je kladen na Granta Wooda, Thomase Harta Bentona jako představitelé …více
Abstract:
This bachelor thesis inspects the events of the Great Depression and the Dust Bowl and also the art of the 1930s in America, focusing on American Regionalism and documentary photography. This paper attempts to show how the crisis influenced the American art of the 1930s and how the Great Depression was depicted. The main focus is on Grant Wood and Thomas Hart Benton as the representatives of American …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Šárka Bubíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vegešová, Kristýna. Velká hospodářská krize v literatuře a vizuálním umění. Pardubice, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická