Bc. Marta Bernardová

Bakalářská práce

Nezaměstnanost a romské etnikum v ČR

Unemployment and the Roma Ethnic Group in the Czech Republic
Anotace:
Práce pod názvem Nezaměstnanost a romské etnikum v ČR má stanovenu základní hypotézu, která spočívá ve zvýšení stupně vzdělanosti Romů. Teoretická část práce rozebírá specifika romského etnika. Zabývá se historií, jazykem, zvyklostmi a hlavně odlišnostmi Romů od většinové společnosti. Dále pak bakalářská práce definuje základní aspekty nezaměstnanosti a také sociologický pohled na věc. Praktická část …více
Abstract:
This B. A. thesis, titled Unemployment and the Roma Ethnic Group in the Czech Republic, is based on a fundamental hypothesis about improving the educational level that the Roma achieve. In its theoretical part, the paper focuses on the specifics of the Roma ethnic group. It discusses Roma history, language, traditions, and, most importantly, the differences from the majority society. The paper then …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Marie Hamplová
  • Oponent: doc. Radim Valenčík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa

Práce na příbuzné téma

Všechny práce