Bc. Marta Bernardová

Bachelor's thesis

Nezaměstnanost a romské etnikum v ČR

Unemployment and the Roma Ethnic Group in the Czech Republic
Abstract:
Práce pod názvem Nezaměstnanost a romské etnikum v ČR má stanovenu základní hypotézu, která spočívá ve zvýšení stupně vzdělanosti Romů. Teoretická část práce rozebírá specifika romského etnika. Zabývá se historií, jazykem, zvyklostmi a hlavně odlišnostmi Romů od většinové společnosti. Dále pak bakalářská práce definuje základní aspekty nezaměstnanosti a také sociologický pohled na věc. Praktická část …more
Abstract:
This B. A. thesis, titled Unemployment and the Roma Ethnic Group in the Czech Republic, is based on a fundamental hypothesis about improving the educational level that the Roma achieve. In its theoretical part, the paper focuses on the specifics of the Roma ethnic group. It discusses Roma history, language, traditions, and, most importantly, the differences from the majority society. The paper then …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2009
  • Supervisor: PhDr. Marie Hamplová
  • Reader: doc. Radim Valenčík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Administration

Theses on a related topic

All theses