Max LANG

Bakalářská práce

Užívání moci pracovníky v pečovatelském domě v Bílině

Social worker and worker's power in nursing home in Bilina
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na otázku užívání moci sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách v Pečovatelském domě v Bílině. Bakalářská práce začíná charakteristikou základních pojmů, kterými jsou stárnutí, stáří, senioři a rizikové faktory v životě seniora. Dále práce popisuje stručně sociální služby a pečovatelskou službu, kde jsou i popsané předpoklady pro výkon povolání sociálního …více
Abstract:
This Bachelor thesis is pointed at questioning use of power by social workers in social services at nursing home in Bílina. Bachelor thesis begins with characteristics of basic concepts like aging, old age, seniors and risk factors in elderly life. Furthermore, this thesis describes social and nursing services briefly, in which are also described assumptions for doing social worker job and worker in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LANG, Max. Užívání moci pracovníky v pečovatelském domě v Bílině. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce