Kateřina Ronešová

Bakalářská práce

Cestovní ruch v rámci EU

Tourism in the EU
Anotace:
RONEŠOVÁ, K. Cestovní ruch v rámci EU. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: 2017. 48 stran. Bakalářská práce na téma Cestovní ruch v rámci EU je zaměřena zejména na příjezdový cestovní ruch a vliv migračních vln na cestovní ruch v Řecku. Teoretická část práce se zaměřuje na cestovní ruch a Evropskou unii, a to především na formy a druhy cestovního ruchu a na vztah Evropské unie k cestovnímu …více
Abstract:
RONEŠOVÁ, K. Tourism Policy in the European Union. [Bachelor Dissertation] Institute of Hospitality Management. Prague: 2017. 48 pages. The degree thesis titled Tourist industry within the EU is focused especially on incoming tourism and impact of migration waves on tourism in Greece. The theoretical part of the thesis is dedicated to tourism and the European Union, namely to forms and types of tourism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Stanislava Belešová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví