Jan FORRAI

Bachelor's thesis

Měkké lokalizační faktory v Teplicích

Soft factors in the town Teplice
Anotácia:
Tato práce je zaměřena na analýzu měkkých lokalizačních faktorů ve městě Teplice. Teoretická část je rozdělena na dvě kapitoly. První se zaměřuje na lokalizační faktory. Druhá kapitola se zabývá teritoriálním marketingem, financováním, aktéry nebo typy teritoriálního marketingu. Praktická část zkoumá a popisuje vybrané měkké individuální lokalizační faktory. Mezi vybrané faktory patří geografická poloha …viac
Abstract:
This study is focused on analysis soft factors in the Down Teplice. The theoretical part is divided in two chapters. The first focuses on location factors. The second chapter occupies by territorial marketing, financing, participants or types of territorial marketing, which use soft factors as one of his instrument. The practical part investigates and describes selected individual soft factors. To …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2008
  • Vedúci: RNDr. Koutský Jaroslav

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/

University Jana Evangelisty Purkyně

Fakulta sociálně ekonomická

Bachelor programme:
Department of Regional and Local Development