Sabina Mátlová

Bakalářská práce

Využití konceptu teritoriálního marketingu jako nástroje pro regionální rozvoj

The concept of territorial marketing as a tool for regional development
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku konceptu teritoriálního marketingu, konkrétně se zabývá marketingem měst. Hlavním cílem je zjištění aktuální pozice tohoto konceptu v rámci menších měst Jihomoravského a Zlínského kraje České republiky. Součástí práce je výzkum realizovaný za pomoci dotazníkového šetření a následně je prostřednictvím SWOT analýzy provedeno zhodnocení a srovnání menší a větší …více
Abstract:
The bachelor‘s thesis mainly focuses on the territorial marketing concept, precisely city marketing. The main aim is to determine the current position of this concept within smaller cities of the South Moravian Region and Zlinsky Region of the Czech Republic. The research is based on the questionnaires that detect the current situation of chosen cities and their approach towards city marketing. Afterwards …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Lucie Herbočková
  • Oponent: prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta