Bc. Monika Moravcová

Bakalářská práce

Obnovitelné zdroje energie v podmínkách České republiky

Renewable energy in the Czech Republic
Abstract:
This bachelor thesis deals with the amount of energy produced by renewable energy sources in the Czech Republic and with their impact on the economic growth and the price of electricity. It describes current situation on the market with renewable energy sources in the European Union and in the Czech Republic. The thesis also describes the relations between amount of energy from the renewable energy …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá množstvom energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v Českej republike a ich vplyvom na ekonomický rast a cenu elektrickej energie. Popisuje súčasnú situáciu na trhu s obnoviteľnými zdrojmi energie v rámci Európskej únie a taktiež popisuje situáciu v Českej republike. V práci sú taktiež popísané vzťahy medzi množstvom energie z obnoviteľných zdrojov a ekonomickým …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Bc. Pavel Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta