Mgr. Adam Sokol

Diplomová práce

Korupce jako sociální deviace

Corruption as a Social Deviance
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá velmi aktuálním tématem korupce, kterou vnímá jako sociální deviaci a velmi nebezpečný, všudypřítomný společenský jev. Věnuje se nejen teoretickým východiskům korupce, ale také zkoumá aktuální situaci v České republice. Prostřednictvím statistických údajů a výzkumů veřejného mínění za současného zohlednění vlivu médií a korupčních kauz, o kterých informují, se snaží poukázat …více
Abstract:
This thesis deals with actual topic of corruption perceived as social deviance and very dangerous widespread social phenomenon. The thesis devotes not only to theoretical background of corruption but also examines actual corruption situation in the Czech republic. Through statistical data and public opinion surveys, while taking into account the impact of media and corruption cases, it tries to inform …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta