Mgr. Milan Vrtílek, Ph.D.

Bachelor's thesis

Koeevoluční vztahy mezi hořavkami (Acheilognathinae) a sladkovodními mlži (Unionidae)

Coevolutionary relationships between bitterling fishes (Acheilognathinae) and freshwater mussels (Unionidae)
Anotácia:
Cílem této práce je vypracovat literární rešerši o koevoluční vztahu mezi hořavkami (Acheilognathinae, Cyprinidae) a jejich hostitelskými mlži (Unionidae) se zaměřením na evropský druh hořavku duhovou (Rhodeus amarus). Hořavkám slouží při rozmnožování žaberní dutina sladkovodního mlže jako úkryt pro jejich potomstvo. Exhalačním otvorem naklade samička hořavky jikry a přibližně po měsíci opouštějí mlže …viac
Abstract:
The aim of the thesis is to summarize our current knowledge on coevolutionary relationship between bitterling fishes (Acheilognathinae, Cyprinidae) and their host mussels (Unionidae), with a special emphasis on the European bitterling (Rhodeus amarus). Bitterling use the gill cavity of freshwater mussels as a shelter for their offspring. The female lays her eggs through the exhalant siphon of the mussel …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2008
  • Vedúci: doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta