Mgr. Milan Vrtílek, Ph.D.

Bachelor's thesis

Koeevoluční vztahy mezi hořavkami (Acheilognathinae) a sladkovodními mlži (Unionidae)

Coevolutionary relationships between bitterling fishes (Acheilognathinae) and freshwater mussels (Unionidae)
Abstract:
Cílem této práce je vypracovat literární rešerši o koevoluční vztahu mezi hořavkami (Acheilognathinae, Cyprinidae) a jejich hostitelskými mlži (Unionidae) se zaměřením na evropský druh hořavku duhovou (Rhodeus amarus). Hořavkám slouží při rozmnožování žaberní dutina sladkovodního mlže jako úkryt pro jejich potomstvo. Exhalačním otvorem naklade samička hořavky jikry a přibližně po měsíci opouštějí mlže …more
Abstract:
The aim of the thesis is to summarize our current knowledge on coevolutionary relationship between bitterling fishes (Acheilognathinae, Cyprinidae) and their host mussels (Unionidae), with a special emphasis on the European bitterling (Rhodeus amarus). Bitterling use the gill cavity of freshwater mussels as a shelter for their offspring. The female lays her eggs through the exhalant siphon of the mussel …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2008
  • Supervisor: doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta