Theses 

Informační systém pro včelaře – Mgr. Ivan Králik

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat

Mgr. Ivan Králik

Bakalářská práce

Informační systém pro včelaře

Information System for Beekeepers

Abstract: The aim of this thesis was requirements analysis of information system for beekeepers, design and implementation of this system. This work describes methods for the requirements determination, identified requirements, data and functional model of the designed system. The system covers hive records, yard records, relocation of hives with option to generate the document of relocation according to current legislation, hive inspections, queens and their breeding with option to generate ancestral tree.

Abstract: Cieľom tejto práce bola analýza požiadaviek na informačný systém pre včelárov, návrh a implementácia tohto systému. V práci sú popísané metódy zisťovania požiadaviek, zistené požiadavky, dátový a funkčný model navrhovaného systému. Vytvorený systém pokrýva evidenciu včelstiev a včelích stanovíšť, presunov včelstiev s možnosťou generovať sprievodný doklad podľa platnej legislatívy, prehliadok včelstiev, včelích matiek a ich chovu s možnosťou generovania rodokmeňa.

Klíčová slova: včelárstvo, informačný systém, zisťovanie požiadaviek, analýza, návrh, implementácia, PHP, Symfony framework

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Pavel Hajn
  • Oponent: RNDr. Svatopluk Kalužík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 13:16, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz