Bc. Jana Kobzová

Master's thesis

Komparácia politiky regionálnej mocnosti Ruska a Európskej únie voči Srbsku

Comparation of the Politics of Regional Power of Russia and European Union towards Serbia
Abstract:
This thesis tried to apply concrete politics of Russia na European Union towards Serbia on the concept of regional power created by Sandra Destradi. After deriving indicators from the theory, these were compared with the real sitation and on this basis the adherence of both these regional power to the categories set in the teory was made.S
Abstract:
Práca sa pokúsila na základe konceptu regionálnej mocnosti Sandry Destradi aplikovať konkrétne politiky Ruska a Európskej únie na prípad Srbska. Po abstrahovaní indikátorov z teórie boli tieto porovnané s reálnou situáciou a na základe toho bola stanovená príslušnosť oboch týchto regionálnych mocností ku kategóriám predstaveným v teórii.
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2015
  • Supervisor: Mgr. Jan Osička, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií