Bc. Martin Bílek

Diplomová práce

Využití direct marketingu a jeho implementace do marketingového mixu

The use of direct marketing and its implementation in the marketing mix
Anotace:
Tato diplomová práce řeší využití direct marketingu a jeho propojení s marketingovým mixem. Obsahem teoretické části je popis direct marketingu a potvrzení propojení mezi direct marketingem a jednotlivými složkami marketingového mixu. Cílem praktické části je nejdříve analýza e-mailingových aktivit společnosti Microsoft na základě veřejně dostupných zdrojů. Poté je analyzován e-mailingový proces společnosti …více
Abstract:
This diploma thesis addresses the use of direct marketing and its connection with the marketing mix. The content of the theoretical part describes direct marketing and confirms the link between direct marketing and the individual components of the marketing mix. The aim of the practical part is first to analyze Microsoft's e-mail activities based on publicly available resources. Then the Wunderman …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Petr Váňa
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace