Mgr. Peter Fendek

Master's thesis

Webový informační systém pro podporu středoškolské studentské odborné činnosti

Web information system to support high school student professional activities
Abstract:
The main objective of the thesis is to devise, create and implement web information system for high school student professional activities support. using modern information and comunication technologies (ICT) including Web 2.0 technologies. At first a student will proceed an analysis of similar web portals and their ICTs, then depending to the analysis will devise his own information system including …viac
Abstract:
Cílem diplomové práce je navrhnout, vytvořit a implementovat webový informační systém na podporu středoškolské studentské odborné činnosti s využitím současných informačních a komunikačních technologií (ICT) a prvků webu 2.0. Student nejprve provede analýzu podobných portálů na webu i analýzu v nich použitých webových ICT. Na základě této analýzy navrhne příslušný informační systém tak, aby zahrnoval …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2012
  • Vedúci: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Informatics / Information Systems