Bc. Radana Kubová, Ph.D.

Master's thesis

Mechanismus regulace procesu prosazování zájmů v Evropské unii: lobbistické kodexy chování

The Mechanism Regulating the Process of Interest Assertion in the European Union: Lobbyists' Codes of Conduct
Anotácia:
Tato práce se zaměřila na používání lobbistického kodexu chování jako jednoho z možných nástrojů regulace lobby v rámci EU. Účinnost kodexu při regulaci lobby je demonstrována na příkladu Kanady a Austrálie. Práce dále zkoumá dva možné směry působení mezi rovinou institucí EU a rovinou členských států: perspektivu „shora-dolů“ (top-down), tedy že tlak na regulaci lobby s pomocí kodexu chování vykonávají …viac
Abstract:
This diploma thesis focuses on the application of the lobbyists’ code of conduct as one of the possible mechanisms of lobby regulation in the European Union (EU). The examples of Canada and Australia are used to demonstrate the efficiency of the code in lobbying regulation. Two possible directions of influence between the EU institutions and the member states are examined: the top-down perspective …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedúci: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií