Bc. Tereza Švandelíková

Bakalářská práce

Les possibilités d'adaptation des exercices pour les apprenants ayant des troubles d'apprentissage

Possibilities of adjusting exercises for students with learning disabilities
Abstract:
This theses deals with teaching French language with a focus on students with learning disabilities, specifically the possibilities of adjusting activities and exercises corresponding to their needs. The theoretical part has three chapters. The first describes learning disorders and the difficulties associated with them. In the second, approaches that can be used to work with students suffering from …více
Abstract:
Tato práce se zabývá výukou francouzského jazyka se zaměřením na žáky s poruchami učení, konkrétně možnostmi úprav aktivit a cvičení odpovídajícím jejich potřebám. Teoretická část má tři kapitoly. První z nich popisuje jednotlivé poruchy učení a obtíže s nimi spojené. Ve druhé jsou představeny přístupy, které je možné použít při práci s žáky trpícími některou z poruch a také faktory ovlivňující proces …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Suquet, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - francouzský jazyk