Bc. Markéta Szydlowská

Diplomová práce

3D digitální vizualizace lidového kroje

3D Digital visualization of the Folk Costume
Anotace:
Cílem této diplomové práce je vytvořit 3D model a lidového kroje, a to všech jeho částí, včetně virtuální lidské postavy. Aplikace, která je vytvořena v programu Unity 3D, a která je součástí této práce, umožňuje uživateli interaktivní prohlížení jednotlivých krojových částí, které je doplněno stručnými informacemi o těchto částech.
Abstract:
The object of this master thesis is to create folk costume 3D model with all its parts including virtual human character. Application which is created in Unity 3D and which is a part of the thesis, allows user to interactively view folk costume parts. Every part also contains brief information about itself.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: MgA. Helena Lukášová, ArtD.
  • Oponent: Mgr. Vilém Šustr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika