Lucie Holcová

Bachelor's thesis

The estimated tax revenue resulting in film industry support program

Odhad daňového výnosu vyvolaného programem podpory filmového průmyslu
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je odhadnout výnos z vybraných daní, místních poplatků a nájemného vyvolaný filmovou pobídkou a plynoucí do veřejných rozpočtů v České republice. V práci je popsán vztah českého státu a filmového průmyslu před a po roce 1989 a systém filmových pobídek. Dále je představena možnost odhadu a nakonec samotný odhad, který je zpracován pro aktuálně natáčený film Mezihra v Praze …more
Abstract:
The goal of this Bachelor´s thesis is to estimate the yield of collected taxes, local taxes and rents resulting in film incentive and flowing into public budgets in the Czech Republic. The thesis describes the relationship of the state and film industry before and after 1989, and the system of film incentives. The possibility of estimation and the estimation itself, which is processed for the currently …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 10. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2016
  • Supervisor: Barbora Slintáková
  • Reader: Pavlína Kozubíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51797