Bc. Lenka HAVLÍKOVÁ

Master's thesis

Sledování účinnosti biodegradace textilních barviv Amesovým testem

Monitoring of the effectiveness of biodegradation of textile dyes by the Ames test
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení potenciální mutagenity dvou syntetických barviv: Methylene Blue a Reactive Orange 16. Tyto látky byly biodegradovány v rotačním diskovém bioreaktoru za pomoci houbové kultury Irpex lacteus až do úplného odbarvení vzorku. Vzorek Methylene Blue byl testován Amesovým testem jak před biodegradací (vstupní vzorek), během biodegradace (meziprodukt), tak i po proběhlé …more
Abstract:
The thesis is aimed to evaluate potential mutagenicity of two synthetic dyes: Methylene Blue and Reactive Orange 16. These compounds were biodegraded in a rotating disk bioreactor using fungal culture Irpex lacteus until decolorization stopped. Sample of Methylene Blue was carried out by the Ames test before biodegradation (initial sample), in the course of biodegradation (degradation intermediate …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 11. 2010
Accessible from:: 22. 11. 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HAVLÍKOVÁ, Lenka. Sledování účinnosti biodegradace textilních barviv Amesovým testem. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.11.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 11. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta