Milada NEJDLOVÁ

Bakalářská práce

Elementární hudební interpretace inspirovaná moderními českými teoretiky

An Elementary Musical Interpretation Inspired by Modern Czech Theorists
Anotace:
V úvodu práce je zvažováno, zda se může stát moderní česká hudební teorie inspirací pro interpretační práci. Po krátkém popisu vývoje exaktních disciplín a představení jejich protagonistů následuje souhrnné zhodnocení období vzniku vědeckých děl širokého záběru. Tato ucelená řada vznikala v českých podmínkách v poměrně dlouhém časovém intervalu. Některé práce nebyly dosud překonány. Jsou stále aktuálním …více
Abstract:
The main point of the introduction of this work contemplates if it is possible the modern Czech music theory can become an inspiration for interpretation work. The author shortly describes the development of exact disciplines, introduces their protagonists and periods of origin of scientific works. Lots of them were written in the Czech territory over a period of many years. Some of them are still …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEJDLOVÁ, Milada. Elementární hudební interpretace inspirovaná moderními českými teoretiky. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/